Kaip įdiegti ir konfigūruoti DDR2 RAM atmintį

Prieš montuodami procesorių ant pagrindinės plokštės arba sumontavus pagrindinę plokštę kompiuteryje, būtina įdiegti jo atminties modulius. DDR2 atmintis suteikia jums greitą ir didelę talpą, kuri leidžia vienu metu paleisti daugybę programų. Programos atidaromos greičiau su DDR2 ir DDR atmintimis nei bet kokioje ankstesnėje standartinėje RAM, pvz., SDRAM. Jei norite, kad pagrindinėje plokštėje būtų geriausias našumas, sukonfigūruokite DDR2 atmintį, kad jis veiktų dvigubo kanalo režimu su tinkamu poravimu.

Veiksmai, kurių reikia laikytis:

1

Suraskite pagrindinės plokštės atminties lizdus. DDR2 lizdai yra šalia procesoriaus lizdo.

2

Atskirkite kiekvienos atminties lizdo klipus.

3

Suderinkite DDR2 atminties modulį su kortele vienoje iš jų lizdų ir spauskite lizdą, kol atminties modulyje užsifiksuos klipai.

4

Toliau pridėkite šio tipo atminties modulius kiekvienoje angoje. Užpildę visus kitus laiko tarpsnius, užpildykite tuos, kurie dar neturi modulio. Tai suteikia jums dviejų kanalų konfigūraciją.