Kaip apskaičiuoti vertybinių popierių diagramas

Pyragai rodo skirtingų kiekių santykinę svarbą. Kiekvienas elementas ar kategorija gauna segmentą proporcingai jos santykinei svarbai. Jei segmentų dydžių skirtumai yra nedideli, žmonės turės sunkumų atskiriant juos, todėl apsvarstykite galimybę naudoti alternatyvų diagramą. Žr. Toliau pateiktą straipsnį, kad sužinotumėte, kaip apskaičiuoti vertes pyrago diagramose.

Veiksmai, kurių reikia laikytis:

1

Pridėkite visas sumas, kurias matote. Pavyzdžiui, jei gyventojų skaičius sudarytų 160 vyrų, 250 moterų ir 290 avių, suma bus tokia: 160 + 250 + 290 = 700.

2

Pirmąją vertę padalinkite iš viso: 160/700 = 0.229.

22, 9% = 23%

3

Padauginkite šį skaičių iki 360. Mūsų pavyzdyje: 0.229 x 360 = 82. Tai yra vyrų segmento laipsnių skaičius .

4

Pakartokite 2 ir 3 veiksmus su kitais kiekiais.

  • Moterims 250/700 = 0, 357 todėl 0, 357 x 360 = 129. 35, 7% = 36%.
  • Dėl avių 290/700 = 0, 414 todėl 0, 414 x 360 = 149. 41, 4% = 41%.

5

Norėdami patikrinti, ar rezultatas yra teisingas, turite pridėti kiekvieno segmento laipsnius, bendras kiekis turi būti lygus 360. Šiuo atveju: 149 + 129 + 82 = 360.